Konferencja Peronu 7F

Idź do spisu treści

Menu główne:

Czy współpraca interdyscyplinarna pomiędzy instytucjami jest możliwa? Na czym polega? Co to oznacza w praktyce dla pracowników poszczególnych instytucji, samych organizacji oraz dla ich beneficjentów – osób, którym udzielona jest pomoc czy wsparcie?

Zapraszamy Państwa na konferencję kończącą projekt „Centrum Integracji - by móc kochać i pracować”, który był poświęcony opracowaniu i przetestowaniu modelu interdyscyplinarnej pomocy osobom z zaburzeniami osobowości.

Zaburzenia osobowości to problem, który dotyczy sporej części klientów instytucji zajmujących się pomocą: urzędów pracy, ośrodków pomocy społecznej, szpitali, poradni zdrowia psychicznego, etc. Model wsparcia dla osób bezrobotnych z zaburzeniami osobowości testował zespół z następujących instytucji: Szpital Specjalistyczny im. dr J. Babińskiego w Krakowie, Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie, Grodzki Urząd Pracy w Krakowie, Miejski Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie oraz zespół projektowy Fundacji Winida.

Pierwszego dnia konferencji przedstawione zostaną doświadczenia zebrane przez zespół prowadzący projekt w obszarach aktywizacji zawodowej, leczenia i terapii długoterminowej, pomocy społecznej.

Drugiego dnia zapraszamy Państwa na warsztaty, podczas których nasi eksperci będą dzielić się wiedzą i doświadczeniem w sposób warsztatowy. Zapisy na konferencję ruszają 14 września 2015. Lista miejsc w pierwszym dniu konferencji i na warsztatach drugiego dnia jest ograniczona.


1 2
Konferencja
1 października 2015, godz. 10.00.
Muzeum Lotnictwa Polskiego w Krakowie, 
Al. Jana Pawła II 39.

Warsztaty tematyczne
2 października 2015, godz. 9.00.
Hotel Qubus w Krakowie, ul. Nadwiślańska 6.

Partnerzy projektu:
Udział w konferencji jest nieodpłatny.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 
 
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego